Nikoletta I. KARALOULI - Calavros Law Firm - Filios - Babiniotis - Kloukinas