Συγκροτήθηκε η επιτροπή για τη σταδιακή επαναλειτουργία των δικαστηρίων από δικονομική άποψη - Calavros Law Firm - Filios - Kloukinas